• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

MPS-GAP gecertificeerd

Sinds november 2019 zijn wij MPS-GAP en GRASP gecertificeerd voor zowel onze verpakte bloembollen als de bloembollen op pot-productie. Dit certificaat is gericht op het reduceren van gebruik van bv. ontsmettingsmiddelen, veiligheid, zuinig omgaan met energie en het verwerken en scheiden van afval. De sociale aspecten m.b.t. het personeel zijn verwerkt in de GRASP-module. Wij zijn met dit certificaat tevens verplicht om onze bloembollen voor een groot deel in te kopen van MPS-gecertificeerde bollenkwekers.

Meer over MPS is te lezen op www.my-mps.com

Steeds meer potten van PCR-materiaal, kunststoftrays worden hergebruikt

Tegenwoordig zijn een aanzienlijk deel van onze kunststof potten gemaakt van Post Consumer Recycle-materiaal, oftewel hergebruik van huishoudelijk afval. De plastic trays waarin de potten aan onze klanten worden geleverd, worden door deze afnemers in de meeste gevallen verzameld en gaan retour naar de producenten hiervan die deze weer hergebruiken voor hun productie. Zo ontstaat een nagenoeg gesloten systeem. Er zijn overigens ook biologische trays van papier op de markt. We onderzoeken op dit moment de mogelijkheden hiervan, maar het lijkt dat plastic trays per saldo een lagere ‘footprint’ hebben.

Ontsmetting van bollen

Tot vorig jaar werden nagenoeg al onze bloembollen ontsmet ter voorkoming van ziekten en schimmels na het opplanten van deze bollen op potten. Dit zijn overigens allen middelen die wettelijk zijn toegestaan. Vorig jaar hebben we hier nog eens kritisch naar gekeken en in overleg met onze adviseur in deze besloten om ontsmetting te beperken tot alleen narcissen. De andere gewassen worden voor het planten niet meer ontsmet. Om te voorkomen dat we hierdoor meer uitval krijgen moeten we nog secuurder kijken naar de door ons ingekochte bloembollen.

Afvalscheiding

Uiteraard wordt al onze afval gescheiden. Dit betreft o.a. organisch afval, hout, papier/karton en restafval. Dit wordt in aparte afvalstromen afgevoerd.

MPS

Bloembollen op pot

Verpakte bloembollen

Consumenten